DOWNLOAD HET PROGRAMMA, DE DATUMS EN DE TARIEVEN
De Europese en internationale referentie voor de toekomstige professionele coaches

Download het programa, de datums en de tarieven   
+32 (0)2 401 61 61

HET DIPLOMA MASTER COACH

Diploma Professioneel Coach en Personal Coach
Diploma Europese Coachingacademie
Een alumnivereniging: de Europese CoachingCampus


PROFIEL

U wenst van coaching uw beroep te maken of u beschouwt coaching als een van de mogelijkheden bij uw professionele (her) oriëntatie.

Leidinggevenden, kaderpersoneel, managers, HR-personeel, dankzij deze opleiding zult u:
- Uw rol als interne coach beter begrijpen en kunnen ontwikkelen.
- Richting kunnen geven aan de veranderingen in uw organisatie.
- Methodes en hulpmiddelen verwerven ter ondersteuning van die veranderingen.

Docenten, consultants, adviseurs, leraars, dankzij deze opleiding zult u:
- Methodes en hulpmiddelen verwerven ter ondersteuning van de verantwoordelijken en hun teams bij de veranderingen die ze doormaken.
- Een nieuwe organisatiecultuur kunnen ontwikkelen

Leden van het medisch team, verzorgenden, therapeuten, dankzij deze opleiding zult:
- Uw vaardigheden op het gebied van begeleiding uitbreiden en perfectioneren. 

Particulieren, dankzij deze opleiding zult u:
- Een carrière in de coaching kunnen starten.

DOELSTELLINGEN

De Europese Coachingacademie heeft als missie basisopleidingen en permanente vormingen aan te bieden die:

Uw expertise op het vlak van coaching aanscherpen,
• U coachingtools en technieken aanreiken en u leren een coachende houding aan te nemen
• U begeleiden bij de ontwikkeling en de uitwerking van uw professionele en persoonlijke project; met begeleiding na de opleiding.

RESULTATEN

• Uw activiteit toepassen als coach of in uw professionele omgeving,
Integratie in een professioneel netwerk met mensen die dezelfde keuze als u hebben gemaakt en vandaag met succes coachen in het bedrijfsleven, de sector van de persoonlijke ontwikkeling, de media, de kunst en de sport,
• De noodzakelijke geloofwaardigheid en erkenning voor het uitoefenen van een job als professioneel coach,
• Een coachende houding kunnen aannemen.

OPVOLGING

Gratis begeleiding na de opleiding tijdens workshops waarbij praktijkervaring wordt geanalyseerd.
Lidmaatschap van een beroepsorganisatie voor coaches.
• Een alumnivereniging: de Europese CoachingCampus.
• De mogelijkheid om met een erkende professional in personal branding te werken aan uw individuele project.

 DOWNLOAD HET PROGRAMMA, DE DATUMS EN DE TARIEVEN

BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING OPLEIDING MASTER COACH
De + VAN HET DIPLOMA MASTER COACH

1

De erkenning van instellingen en bedrijven

2

Een academische opleiding van hoog niveau

3

Een divers, multicultureel en gediplomeerd team
van docenten die succesvol zijn in alle domeinen
van het vak

4

Een permanente opvolging met individuele begeleiding en praktijkanalysegroepen

5

De MASTER COACH: een label als bewijs
van uw geloofwaardigheid en bekwaamheid